Artykuły z kategorii

Wydarzenia i Kultura

„ Marzanno, Marzanno ty zimowa panno, ci…

25-03-2019

„ Marzanno, Marzanno ty zimowa panno, ciebie pożegnamy, bo wiosnę witamy” Słowami tego wierszyka w Wyszkowie pożegnano zimę i powitano wiosnę. Świętowanie jej nadejścia rozpoczęło się kolorowym pochodem uczestników z Marzanną...

Więcej

Polityka społeczna

Wyniki otwartego konkursu ofert na reali…

18-04-2019

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 r. KONKURS POD TYTUŁEM:  ,,Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych  i utrzymanie urządzeń sportowych”                                                    NAZWA WYBRANEGO OFERENTA:  Ludowy Klub Sportowy...

Więcej

Ekologia i środowisko

Opłaty i terminy

26-05-2015

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uzależniona jest od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób zmieszany: gospodarstwo...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

30-09-2015

      Zaletą gminy jest czyste środowisko, które przyczynia się do rozwoju turystyki. Głównym miejscem wypoczynku jest jezioro w Głębocku (ok. 100 ha). Bliskość lasów zachęca do zbierania runa leśnego. Obszary...

Więcej

Edukacja

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w Szk…

25-04-2019

Szkoła Podstawowa w Lelkowie przyłączyła się do obchodów Polski na niebiesko.  2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W związku z tym wydarzeniem, przygotowaliśmy edukacyjną gazetkę ścienną, aby poszerzyć wiedzę...

Więcej

PUNKT KONSULTACYJNY

Punkt Konsultacyjny działa przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Siedziba Punktu mieści się przy Gminnym Centrum Kultury w Lelkowie.

Punkt Konsultacyjny oferuje poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 r.

KONKURS POD TYTUŁEM:  ,,Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych  i utrzymanie urządzeń sportowych”                                                   

NAZWA WYBRANEGO OFERENTA:  Ludowy Klub Sportowy ,,Granica”  Zagaje

WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH:  12.000,00zł.
 

WÓJT GMINY LELKOWO
OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2019 rok.

Informacja о naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy о działalności pożytku publicznego i о wolontariacie do opiniowania ofert w 2019 r.
 

            Wójt Gminy Lelkowo informuje, iż na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U z 2018, poz. 450) oraz Programu Współpracy Gminy Lelkowo w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, о których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prosi zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej na rok 2019.