Artykuły z kategorii

Aktualności

Jak wypełnić papierowy wniosek o 500+? P…

01-08-2019

Jak wypełnić papierowy wniosek o 500+?   Od 1 sierpnia można złożyć papierowy wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina500+. Chcąc szybciej otrzymać pieniądze, należy bezbłędnie wypełnić wniosek. Poniżej znajdziecie formularz z podpowiedziami. Przypominamy...

Więcej

Wydarzenia i Kultura

Wójt Gminy Lelkowo z wizytą u Jubilatów…

18-06-2019

W dniu dzisiejszym (18.06.2019r.) Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski odwiedził mieszkańców Gminy Lelkowo, którzy świętowali 50 lecie pożycia małżeńskiego tz. „Złote Gody”. Pięćdziesiąt lat temu miłość i wierność ślubowali sobie...

Więcej

Polityka społeczna

Ekologia i środowisko

Opłaty i terminy

26-05-2015

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uzależniona jest od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób zmieszany: gospodarstwo...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

30-09-2015

      Zaletą gminy jest czyste środowisko, które przyczynia się do rozwoju turystyki. Głównym miejscem wypoczynku jest jezioro w Głębocku (ok. 100 ha). Bliskość lasów zachęca do zbierania runa leśnego. Obszary...

Więcej

Edukacja

Wakacje czas zacząć!

19-06-2019

Panie Dyrektor, Szanowni nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz Wy drodzy uczniowie. Nauka to podróż, która trwa przez całe życie. Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań, na które warto poznać...

Więcej

Mapa gminy Lelkowo

Powierzchnia gminy - 198 km2

Położenie

Gmina Lelkowo położona jest w powiecie braniewskim w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Sąsiaduje z gminami: Górowo Iławeckie, Pieniężno, Braniewo oraz od północy z Obwodem Kaliningradzkim.

Przez gminę Lelkowo biegną szlaki komunikacyjne prowadzące do Federacji Rosyjskiej, przez drogowe przejścia graniczne Grzechotki - Mamonowo II, Gronowo - Mamonowo i Bezledy - Bagrationowsk.

W skład gminy Lelkowo wchodzi 15 sołectw, są to sołectwa: Jarzeń, Głębock, Sówki, Wilknity, Wołowo, Wyszkowo, Zagaje, Bieńkowo, Dębowiec, Grabowiec, Lutkowo, Lelkowo, Kwiatkowo, Krzekoty i Jachowo.

Powierzchnia gminy stanowi 16,43 % powierzchni powiatu braniewskiego, większość obszaru gminy zajmują użytki rolne.

Środowisko przyrodnicze

Gmina Lelkowo leży w całości w obrębie fizyczno-geograficznym mezoregionu Wzniesień Górowskich. Jest to część makroregionu o nazwie Nizina Staropruska. Krajobraz na terenie gminy charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą. Występują tu znaczne deniwelacje terenu. Skrajne różnice wysokości wynoszą od około 79 m n.p.m. w części południowej (okolice wsi Perwity) do 161 m n.p.m. w części wschodniej gminy (okolice wsi Szarki). Obszar gminy jest nachylony w dwóch kierunkach: północno-zachodnim i południowo-zachodnim. Ponadto występują lokalne zróżnicowania nachylenia terenu. Na obszarze gminy występują zarówno obszary całkowicie płaskie jak i stoki o nachyleniu lokalnie nawet do 20 %.

Na terenie gminy Lelkowo występują dość liczne oczka wodne oraz tereny podmokłe.

Ważnym elementem systemu hydrologicznego gminy jest Jezioro Głębockie położone w miejscowości Głębock. Znajduje się ono w północno-wschodniej części gminy w dorzeczu Stradyka. Ma ono powierzchnię 102,6 ha. Długość linii brzegowej wynosi 4600 m, a głębokość średnia szacowana jest na 5 m (maksymalna – 9 m).

Rozwój gospodarczy gminy

Podstawową dziedziną gospodarki gminy jest rolnictwo, gmina posiada użytki rolne zaliczone do gleb o relatywnie wysokim potencjale agroekologicznym.

Wyznacznikiem tego są dobre pod względem bonitacyjnym gleby występujące na terenie gminy oraz kompleksy rolniczej przydatności gleb. Pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi około 70 podmiotów – jest to w przeważającej części działalność handlowa.

Szczególnie wartościowe obiekty zabytkowe

- zespół pałacowo - parkowy w Zagajach z XIX w. – obecnie jest to siedziba Szkoły Podstawowej. 11 marca 1986 r. park dworski został wpisany do rejestru zabytków;

- gotycki kościół parafialny w Dębowcu z XIV wieku. Jest to obiekt murowany, z barokowym ołtarzem i amboną. Przebudowano go w XVIII wieku. 12 października 1967 r. obiekt został wpisany do rejestru zabytków;

- budynek mieszkalny w Dębowcu (dawna plebania).

- pozostałości pałacu z parkiem w miejscowości Piele – wzniesiony został w stylu późno – barokowym, w II połowie XVIII wieku. Do dnia dzisiejszego przetrwało tylko lewe skrzydło budynku. 18 października 1967 r. został wpisany do rejestru zabytków;

- liczne parki, będące pozostałością dawnych reprezentacyjnych założeń dworskich i pałacowych o kompozycjach przestrzennych ukształtowanych w XIX w.