Artykuły z kategorii

Wydarzenia i Kultura

„Złote Gody” w Gminie Lelkowo

25-11-2019

W dniu 25 listopada 2019 roku w Urzędzie Gminy odbyła się uroczystość 50 lecia pożycia małżeńskiego tzw. „Złote Gody”. Pięćdziesiąt lat temu miłość i wierność ślubowali sobie Państwo Alina i...

Więcej

Ekologia i środowisko

Opłata za gospodarowanie odpadami komuna…

10-02-2020

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalając, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie uzależniona od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

GMINA LELKOWO - MULTIMEDIALNA PREZENTACJ…

18-10-2019

 Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną województwa warmińsko-mazurskiego, albumu pt. "WARMIŃSKO-MAZURSKIE INNOWACJE" - Gmina Lelkowo strona 60-61, slajd nr 31

Więcej

Edukacja

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dz…

13-02-2020

 X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Więcej


GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

            Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu  o przepis art. 4¹ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2137 z póź. zm).

 Jednocześnie realizuje zadania wynikające z  Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, uchwalane corocznie uchwałą Rady Gminy w Lelkowie.

 Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została Zarządzeniem  nr  36/15 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 6 października 2015r.