Artykuły z kategorii

Aktualności

Wydarzenia i Kultura

Wójt Gminy Lelkowo z wizytą u Jubilatów…

18-06-2019

W dniu dzisiejszym (18.06.2019r.) Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski odwiedził mieszkańców Gminy Lelkowo, którzy świętowali 50 lecie pożycia małżeńskiego tz. „Złote Gody”. Pięćdziesiąt lat temu miłość i wierność ślubowali sobie...

Więcej

Polityka społeczna

Ekologia i środowisko

Opłaty i terminy

26-05-2015

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uzależniona jest od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób zmieszany: gospodarstwo...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

30-09-2015

      Zaletą gminy jest czyste środowisko, które przyczynia się do rozwoju turystyki. Głównym miejscem wypoczynku jest jezioro w Głębocku (ok. 100 ha). Bliskość lasów zachęca do zbierania runa leśnego. Obszary...

Więcej

Edukacja

Wakacje czas zacząć!

19-06-2019

Panie Dyrektor, Szanowni nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz Wy drodzy uczniowie. Nauka to podróż, która trwa przez całe życie. Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań, na które warto poznać...

Więcej

KLUB Radnych "Nasz Samorząd"

Klub Radnych Rady Gminy Lelkowo o nazwie "Nasz Samorząd"  utworzono celem wypracowywania wspólnych opinii oraz propagowania określonych koncepcji dotyczących funkcjonowania gminy.

CZŁONKOWIE KLUBU RADNYCH:
 

 1. PUSZ Jan  - przewodniczący
   
 2. WERBOWA Irena - członek
   
 3. KŁĘBUCKI Jan - członek
   
 4. BUKACKI Jerzy - członek

Klub radnych może występować z inicjatywą uchwałodawczą oraz przedstawiać Radzie lub jej komisjom swoje stanowiska w sprawach przez nie rozpatrywanych.

Klub radnych ma prawo:

1) domagać się wniesienia pod obrady Rady Gminy lub komisji rady spraw, które uznają za ważne z punktu widzenia społeczności lokalnej,

2) kierować do Wójta Gminy interpelacje w sprawach publicznych wspólnoty samorządowej,

3) zwracać się bezpośrednio do Rady Gminy w sprawach związanych z pełnieniem funkcji radnego,

4) zwracać się do Wójta Gminy o pomoc w realizowaniu obowiązków i uprawnień radnego.

Mapa trasy rowerowej GREEN VELO w Powiecie Braniewskim z podziałem na właścicieli, którzy zajmują się  utrzymywaniem trasy.

mapa PB Green Velo

do pobrania:  Mapa GREEN VELO

Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż realizacją zadań, z zakresu świadczenia wychowawczego – "Rodzina 500+", będzie zajmował się Referat Spraw Społecznych.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będą wdawane i przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016r.

Wnioski można składać w formie papierowej lub przez internet, wykorzystując:

 • bankowość elektroniczną

 • platformę usług elektronicznych ZUS

 • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia

 • ePUAP  elektroniczną platformę usług administracji publicznej

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - tj. po 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

"Rodzina 500 plus”, to program, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Kwota 500zł. to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu, czyli rodzina taka będzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem.

Więcej informacji dotyczących programu można uzyskać bezpośrednio w: Referacie Spraw Społecznych lub pod. Nr tel. 55 244 82 87, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30.

 

Wójt Gminy Lelkowo

Stanisław Popiel