Artykuły z kategorii

Wydarzenia i Kultura

Zapraszamy na spotkanie autorskie

26-09-2019

W najbliższą środę ( 2.10. 2019 r.) i czwartek ( 3.10.2019 r.) odbędą się spotkania autorskie z panią Marleną Popławską - Marek, autorką wyjątkowych publikacji dla dzieci "Wyprawa na maksa...

Więcej

Polityka społeczna

Ekologia i środowisko

Opłaty i terminy

26-05-2015

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uzależniona jest od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób zmieszany: gospodarstwo...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

30-09-2015

      Zaletą gminy jest czyste środowisko, które przyczynia się do rozwoju turystyki. Głównym miejscem wypoczynku jest jezioro w Głębocku (ok. 100 ha). Bliskość lasów zachęca do zbierania runa leśnego. Obszary...

Więcej

KLUB Radnych "Nasz Samorząd"

Klub Radnych Rady Gminy Lelkowo o nazwie "Nasz Samorząd"  utworzono celem wypracowywania wspólnych opinii oraz propagowania określonych koncepcji dotyczących funkcjonowania gminy.

CZŁONKOWIE KLUBU RADNYCH:
 

 1. PUSZ Jan  - przewodniczący
   
 2. WERBOWA Irena - członek
   
 3. KŁĘBUCKI Jan - członek
   
 4. BUKACKI Jerzy - członek

Klub radnych może występować z inicjatywą uchwałodawczą oraz przedstawiać Radzie lub jej komisjom swoje stanowiska w sprawach przez nie rozpatrywanych.

Klub radnych ma prawo:

1) domagać się wniesienia pod obrady Rady Gminy lub komisji rady spraw, które uznają za ważne z punktu widzenia społeczności lokalnej,

2) kierować do Wójta Gminy interpelacje w sprawach publicznych wspólnoty samorządowej,

3) zwracać się bezpośrednio do Rady Gminy w sprawach związanych z pełnieniem funkcji radnego,

4) zwracać się do Wójta Gminy o pomoc w realizowaniu obowiązków i uprawnień radnego.

Mapa trasy rowerowej GREEN VELO w Powiecie Braniewskim z podziałem na właścicieli, którzy zajmują się  utrzymywaniem trasy.

mapa PB Green Velo

do pobrania:  Mapa GREEN VELO

Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż realizacją zadań, z zakresu świadczenia wychowawczego – "Rodzina 500+", będzie zajmował się Referat Spraw Społecznych.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będą wdawane i przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016r.

Wnioski można składać w formie papierowej lub przez internet, wykorzystując:

 • bankowość elektroniczną

 • platformę usług elektronicznych ZUS

 • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia

 • ePUAP  elektroniczną platformę usług administracji publicznej

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - tj. po 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

"Rodzina 500 plus”, to program, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Kwota 500zł. to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu, czyli rodzina taka będzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem.

Więcej informacji dotyczących programu można uzyskać bezpośrednio w: Referacie Spraw Społecznych lub pod. Nr tel. 55 244 82 87, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30.

 

Wójt Gminy Lelkowo

Stanisław Popiel