INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

31 maja 2017 r. upływa termin zapłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Informuje się, iż dnia 23.05.2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Proszę o pozostawianie odpadów w miejscach przy punktach z selektywną zbiórką odpadów w swoich miejscowościach.

Weź udział w bezpłatnym Konkursie fotograficznym „Fundusze Europejskie – lubię to!”

więcej informacji o konkursie:  http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2099/konkurs