INFORMACJA

W dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)

Urząd Gminy w Lelkowie będzie nieczynny.

Podstawa:

Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 26 lipca 2017r.

Zadanie inwestycyjne nt. ,, Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1397N odc. Piele – Piotrowiec.
Inwestycja będzie polegała na wykonaniu remontu nawierzchni jezdni, poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej na całej szerokości drogi.

INFORMACJA O KURSACH LINIĄ KOMUNIKACYJNĄ PKS W OKRESIE WAKACYJNYM

 ZAPRASZAMY NA XII PIKNIK RODZINNY W WYSZKOWIE