14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski uczestniczył w uroczystym apelu zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Zagajach.

"Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu podziękowania za wysiłek wkładany w edukację najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Wasza ciężka praca i zaangażowanie sprzyja rozwijaniu wiedzy i umiejętności wychowanków, daję nadzieję, że nasi najmłodsi będą w przyszłości na tyle odważni i wykształceni aby bez obaw podjąć wyzwania współczesnego świata.

Dziękuję za kształcenie moralnych postaw uczniów oraz mobilizowania ich do działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych, radości, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym! "

Wójt Gminy Lelkowo

Łukasz Skrzeszewski

logo

Czy urodziłaś się w latach 1950-1969?

Zbadaj się i zyskaj spokój! Zachęć do badania bliskie osoby w podobnym wieku.

LUX MED po raz kolejny  zaprasza Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

 

  • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

DZIĘKUJEMY! ❤️ OGROMNE WSPARCIE Z GMINY LELKOWO! ❤

Takiego wsparcia od żadnej gminy nigdy nie dostaliśmy. To pierwsza gmina i pierwszy wójt, który bezinteresownie wsparł naszych podopiecznych.
Dziękujemy z całego serca Wójtowi Gminy Lelkowo Łukaszowi Skrzeszewskiemu, Radnym Gminy Lelkowo, Pracownikom Urzędu Gminy w Lelkowie a przede wszystkim mieszkańcom Gminy Lelkowo za okazane serce i bezinteresownie wsparcie OTOZ ANIMALS INSPEKTORAT w Braniewie.

30 września 2019 roku  Wójt  Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Lelkowo Piotrem Piątkiewiczem w obecności Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina i Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Mirona Sycza podpisali umowę o dofinansowanie projektu: "Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w Gminie Lelkowo"
w ramach Osi Priorytetowej 3 - "Cyfrowy Region".

Wójt Gmina Lelkowo Łukasz Skrzeszewski, Gminne Centrum Kultury w Lelkowie, Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelkowie oraz Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej 
zapraszają do udziału w spotkaniu profilaktycznym kobiety w wieku 25 -59 lat.

W ramach projektu odbędzie się spotkanie edukacyjne poświęcone profilaktyce raka szyjki macicy.