pobierz →  List Prezesa KRUS Pana Adama Sekścińskiego do rolników z apelem o przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym oraz zapewnienie dzieciom opieki dorosłych podczas wykonywanych prac gospodarskich