Dnia 28 lipca 2018 r. na boisku w Grabowcu rozegrany został mecz piłki siatkowej między Sołectwami Grabowiec i Wyszkowo.

Spotkanie miało charakter piknikowy. Mieszkańcy obu sołectw wspólnie nie tylko rywalizowaliale ale również spędzili miło czas przy muzyce, grillu oraz słodkim poczęstunku. 
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo. 


Organizatorzy:

Sołtys Iwona Kułdosz

Sołtys Mirosław Kudliński
Radny Wiesław Marczak

1 41 121 201 211 221 251 271 291 311 331 381 391 421 431 471 481 521 551 591 631 661 671 811 821 831 891 911 921 951 1031 1041 1061 1131 1151 1201 1241 1301 1311 1341 1351 1751 1801 2021 2231 2301 2341 2391 2471 2501 2531 2641 2731 2911 297