O G Ł O S Z E N I E

             Informuje się, że w dniu 18.12.2018r. (wtorek) o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Kultury w Lelkowie odbędzie się spotkanie przedstawicieli  KRUS –Braniewo z rolnikami.


Tematyka spotkania:

  1. Wypadkowość w gospodarstwach rolnych.
  2. Procedura starania się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz z tytułu choroby zawodowej.
  3. Zasady wypłaty zasiłku chorobowego.
  4. Podstawowe informacje na temat ubezpieczenia społecznego rolników, ubezpieczenia zdrowotnego.
  5. Dodatkowe źródło dochodu, a ubezpieczenie w KRUS (umowy zlecenia, umowy o dzieło, pozarolnicza działalność gospodarcza).
  6. Zasiłek macierzyński – nowe zasady.
  7. Emerytura z KRUS – nowe zasady od 01.01.2018r.
  8. Dodatkowe ubezpieczenie NW obejmujące dzieci do 16 roku życia.
  9. Konkurs testowy z wiedzy na temat BHP w gospodarstwie rolnym z nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez KRUS.

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           Wójt Gminy Lelkowo

                                                                                                                                                           Łukasz Skrzeszewski