Zrób coś dobrego dla swojej społeczności!
Zgłoś swój pomysł na działania na rzecz lokalnej społeczności, w ramach programu grantowego „Wspólnie dla regionu” zwycięskie projekty zostaną dofinansowane kwotą od 3000  do 15000 zł!

Jakie inicjatywy mogą być sfinansowane?
→ Dotyczące estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni wspólnej.
→ Z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i aktywnego stylu życia.
→ Z obszaru ochrony środowiska i bioróżnorodności oraz poszerzające wiedzę w tym zakresie.

Zapraszamy na stronę po więcej informacji:  http://bit.ly/Jak-uzyskac-wsparcie