Szczegóły na temat organizowanych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci znajdują się w załączniku.

   KRUS    Załączniki: