Apel o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas wakacji →  list Prezesa KRUS Pani Aleksadnry Hadzik