84 000 zł dofinansowania otrzyma ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Gmina Lelkowo na realizację projektu pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lelkowo" Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020. Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

Realizacja projektu ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców. Będą to miedzy innymi umiejętności informacyjne, komunikacyjne, umiejętność korzystania z elektronicznych usług publicznych. Odbiorcami projektu będzie 150 mieszkańców, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z Internetu.Projekt przeznaczony jest dla różnych grup wiekowych: 25-34 lat, 35-43 lat, 44-64 lat,65 i więcej lat. Pierwsze spotkania odbędą się niebawem.

W ramach projektu zostanie również zakupiony sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń, który po zakończeniu realizacji działań projektowych zostanie przekazany do wybranych placówek.

Koszt realizacji projektu wynosi 84 000,00 zł i zostanie w całości pokryty z otrzymanego dofinansowania.

projekt wyniki