Wójt Gmina Lelkowo Łukasz Skrzeszewski, Gminne Centrum Kultury w Lelkowie, Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelkowie oraz Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej 
zapraszają do udziału w spotkaniu profilaktycznym kobiety w wieku 25 -59 lat.

W ramach projektu odbędzie się spotkanie edukacyjne poświęcone profilaktyce raka szyjki macicy.

Gminne Centrum Kultury w Lelkowie  8.10.2019r. GODZINA 14:30.

ZAPISY i INFORMACJA w Gminnym Ośrodku Zdrowia
Telefon: 55 244 81 68.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się.

ZAPROSZENIE LELKOWO