28 listopada 2019 roku w Urzędzie Gminy Lelkowo Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski wspólnie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. mgr inż. Zbigniewem Januszko w obecności Komendanta Gminnego OSP dha Janusza Świdra i druhów OSP Lelkowo przekazał sprzęt ratowniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie Wartość dofinansowania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zadania publicznego pod tytułem „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” wyniosło 5 000 zł.

Współpraca przy realizacji projektu i związane z tym propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia na terenie Gminy Lelkowo pozwoli mieszkańcom przyswoić podstawowe umiejętności z zasad udzielania pierwszej pomocy a ochotnikom Krajowego Sytemu Ratowniczo Gaśniczego na doskonalenie umiejętności ratowniczych i współpracy w zespole.