OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 6 października  2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

        Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z póź.zm.) oraz  Uchwały Nr XXXVI (188)/10 Rady Gminy Lelkowo z dnia 2 września 2010r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy Lelkowo i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy о działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Wójt Gminy Lelkowo zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu:

„Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

        Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie: www.uglelkowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 6 października  2021 r. do 4 listopada   2021 r. na adres: Urząd Gminy Lelkowo, Lelkowo 21, 14 – 521 Lelkowo na wypełnionym formularzu, mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź osobiście w pokoju nr 4a – Referat Spraw Społecznych. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

                                                                                                                                                                        WÓJT

                                                                                                                                                                                 Łukasz Skrzeszewski

Załączniki

  • OGŁOSZENIE
    format: pdf, rozmiar: 142.72 KB, data dodania: 06-10-2021 10:53:19
  • FORMULARZ DO KONSULTACJI
    format: word, rozmiar: 28 KB, data dodania: 06-10-2021 10:53:19
  • Projekt uchwały
    format: word, rozmiar: 100.5 KB, data dodania: 06-10-2021 10:53:19