Rozpoczyna się sezon grzewczy: 1.10.2021-31.03.2022
Rozpoczyna się sezon grzewczy. Pamiętaj:
🔘 Nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych!
🔘 Wietrz pomieszczenia!
🔘 Pamiętaj o okresowych przeglądach kominów!
🔘 Zamontuj czujkę!
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „ROZPOCZYNA SIĘ SEZON GRZEWCZY PAMIĘTAJ! Nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych! Wietrz pomieszczenia! Pamiętaj o okresowych przeglądach kominów! Zamontuj czujkę! STAORSTRAZ POZARNA 000 Państwowa Straż Pożarna 998 112”