Z uwagi na coraz liczniejsze przypadki zachorowań na gruźlicę, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się z prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat schorzenia.
Materiały informacyjno-edukacyjne dla społeczeństwa mające na celu upowszechnienie wiedzy na temat gruźlicy i podniesienie świadomości w zakresie rozpoznawania pierwszych objawów zamieszczone są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego: www.gruzlica.gis.gov.pl

1. Ulotka
2. Wyjaśnienia
3. Najczęściej zadawane pytania