O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

   Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm./ i § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U. z 2014 poz. 1490 ze zm. /

Osoby, które znają właściciela lub opiekuna psa błąkającego się po okolicy miejscowości Lelkowo, proszone są o informację telefoniczną pod numerem: 55 244 81 28   lub  na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ciągu ostatnich 10 lat liczba wypłaconych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej zwiększyła się ze 105 do 268 ( prawie -3 krotnie). Spowodowane to było przede wszystkich wzrostem liczby zachorowań na choroby zakaźne odzwierzęce, głównie na boreliozę: z 58 przypadków do 197.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki miejsc oczekiwania na środki transportu publicznego

W 2017 roku w ramach współpracy z Powiatem Braniewskim wykonano chodnik w miejscowości Bieńkowo. Wkład finansowy z środków budżetu Gminy wyniósł ok. 70 000,00 zł. Dotychczas zrealizowano 2/3 całego planowanego zakresu rzeczowego. Powiat Braniewski na tę inwestycję zabezpieczył kostkę polbrukową. W roku bieżącym Gmina zamierza kontynuować tę inwestycję.