29. września ruszył nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października 2016 r.

Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Urząd Gminy Lelkowo, zawiadamia, że Rada Gminy Lelkowo w dniu 14 września 2016 r. podjęła Uchwałę nr  XIV/80/2016 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz 2016.4059). W związku z tym zostały ustalone nowe terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Bezpłatne spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi, na którym zaprezentowane będą możliwości podniesienia kompetencji zawodowych.

Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2016 r. w godz. 10:00-12:30 w Elblągu w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ul. Skrzydlata 1

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z pisarką książek dla młodzieży panią Barbarą Ciwoniuk, które odbędzie się 20 października 2016 r. (czwartek) w godz. 9:00 – 10:00 w sali sportowej Zespołu Szkół w Lelkowie.

Organizatorzy