W dniu 29.08.2016 r. pomiędzy Powiatem Braniewskim a Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na: przebudowę drogi powiatowej nr 1397N na odcinku Piele-Zagaje, Wyszkowo – Piotrowiec o wartości 2.237.618 zł oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 1342N na odcinku Bardyny – Stygajny, Długobór – Pakosze o wartości 2.527.388 zł.

BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu 14.09.2016r. w Ośrodku Zdrowia w Lelkowie 19, w godzinach od 08:00 do 10:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców gminy.

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami serwisowymi po stronie ePUAP, od godz. 16:30 dnia 09.09.2016 r. (piątek) rozpocznie się przerwa w dostępności wykorzystania Profilu Zaufanego ePUAP do logowania i podpisywania wniosków w CEIDG.