Informuje się, iż dnia 24.06.2016 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Proszę o pozostawianie odpadów w miejscach przy punktach z selektywną zbiórką odpadów w swoich miejscowościach. W przypadku jednak, gdy będzie potrzeba zmiany miejsca odbioru, lub wskazanie innego miejsca odbioru odpadów (w szczególności w przypadku wsi, w których nie ma pojemników do selektywnej zbiórki odpadów), proszę o przekazanie takiej informacji do dnia 22.06.2016 r pracownikowi Urzędu Gminy w Lelkowie - pok. nr 10 tel. 55 244 81 28.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

31 maja 2016 r. upływa termin zapłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

ZMIANY W CEIDG OD 19.05.2016


19 maja 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dokument ten wprowadza pakiet istotnych zmian w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przypomnijmy, że rejestr CEIDG (www.ceidg.gov.pl) działa od 1 lipca 2011 r.. Jego zadaniem jest ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, udostępnianie o nich informacji oraz umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów.