Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2017 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2017. Niezłożenie oświadczenia lub/i niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Zaproszenie do udziału w biegu "Tropem Wilczym"

Zapisy telefonicznie pod nr tel. 552436017 / 514349942

Wpisowe 5 zł. od osoby, płatne w dniu biegu.

Termin zgłoszeń: 31 stycznia 2017r.