Informuje się, iż dnia 24.06.2016 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Proszę o pozostawianie odpadów w miejscach przy punktach z selektywną zbiórką odpadów w swoich miejscowościach. W przypadku jednak, gdy będzie potrzeba zmiany miejsca odbioru, lub wskazanie innego miejsca odbioru odpadów (w szczególności w przypadku wsi, w których nie ma pojemników do selektywnej zbiórki odpadów), proszę o przekazanie takiej informacji do dnia 22.06.2016 r pracownikowi Urzędu Gminy w Lelkowie - pok. nr 10 tel. 55 244 81 28.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

31 maja 2016 r. upływa termin zapłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych