Zimowisko dla dzieci rolników z województwa warmińską –mazurskiego i podlaskiego w Zakopanym !!!

Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku w Ełku, organizuje zimowisko dla dzieci rolników przy współudziale z Gminą Ełk i Międzyszkolnym Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Pojezierze Ełckie„. Wypoczynek odbędzie się w górach w Zakopanym:

29. września ruszył nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października 2016 r.

Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Urząd Gminy Lelkowo, zawiadamia, że Rada Gminy Lelkowo w dniu 14 września 2016 r. podjęła Uchwałę nr  XIV/80/2016 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz 2016.4059). W związku z tym zostały ustalone nowe terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.