Sportowa Inicjatywa zaprasza na animacje - 31.08.2018r. boisko przy SP w Lelkowie

Dnia 28 lipca 2018 r. na boisku w Grabowcu rozegrany został mecz piłki siatkowej między Sołectwami Grabowiec i Wyszkowo.

 ZAPRASZAMY NA XIII PIKNIK RODZINNY W WYSZKOWIE

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Lelkowo zawiadamia że:

w dniu 17.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: