Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Lelkowie od dnia 28 kwietnia 2020 r.
 

Wójt Gminy Lelkowo zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 697)  informuje, że Urząd Gminy w Lelkowie od dnia  27 kwietnia 2020 roku do odwołania, wykonuje większość zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym.

Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużamy obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się, czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt wielkanocnych.