BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu 14.09.2016r. w Ośrodku Zdrowia w Lelkowie 19, w godzinach od 08:00 do 10:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców gminy.

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami serwisowymi po stronie ePUAP, od godz. 16:30 dnia 09.09.2016 r. (piątek) rozpocznie się przerwa w dostępności wykorzystania Profilu Zaufanego ePUAP do logowania i podpisywania wniosków w CEIDG.

Powiat braniewski skutecznie pozyskuje fundusze unijne – Zarząd Województwa zatwierdził listę rankingową wniosków na drogi lokalne. Wszystkie złożone wnioski uzyskały pełne wnioskowane wsparcie co oznacza, że w ciągu najbliższych 2 lat zrealizujemy inwestycje drogowe na kwotę 4 628 623,59 przy blisko 3 milionowym wsparciu ze środków unijnych.