Urząd Gminy w Lelkowie informuje, iż od dnia 01.02.2016 roku zostanie zapewniona podstawowa opieka zdrowotna w Ośrodku Zdrowia w Lelkowie. W związku z powyższym, zachęcamy do składania deklaracji u sołtysów wsi, w świetlicach Zagaje, Dębowiec, Głębock lub w Urzędzie Gminy w Lelkowie na I piętrze Urzędu. Deklaracje będą zbierane w dniach 25-29.01.2016 w godzinach pracy Urzędu.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2016 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2016. Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Warmia i Mazury to region, który ze względu na unikatowe walory przyrodnicze znalazł się w międzynarodowym zestawieniu regionów aspirujących do miana nowych „Cudów Natury”. Kraina obfituje w udogodnienia służące turystom, a jej wartości turystyczną dopełnia bogata historia, pobytowe obiekty hotelowe oraz szeroki wachlarz atrakcji z gatunku rekreacji i przygody.