Dot: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320N dla zadania: Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo — Górowo Haweckie etap Grzędowo — Krzekoty, odc. Grzędowo - Lutkowo (od km 5 + 380 do km 8+ 915)"

Wykonawca, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA" Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, o rozpoczęciu robót i wprowadzeniu organizacji ruchu na w/w zadaniu (zamknięcie odcinka drogi Grzędowo — Lutkowo) zgodnie z załączonym schematem. Planowany termin rozpoczęcia robót, wprowadzenia zmian organizacji ruchu 15.07.2019 r., a zmiana organizacji ruchu będzieobowiązywać do dnia 15.10.2019r.

INFORMACJA

 RODZINA 500+  i DOBRY START !!!

         Przypominamy, że od 1 lipca można składać wnioski o przyznanie świadczenia 500+ i świadczenia Dobry Start (300+) online – za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Szanowni mieszkańcy, goście, przyjaciele!

Wójt Gminy Lelkowo​ Łukasz Skrzeszewski​, Gminne Centrum Kultury w Lelkowie​, Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Lelkowo zapraszają na FESTYN RODZINNY w Wyszkowie, który odbędzie się dnia 13 lipca 2019 roku od godziny 16:00