Naczelnik Urzędu Skarbowego w Braniewie zaprasza osoby rozpoczynające działalnośćgospodarczą, na bezpłatne szkolenie które odbędzie się w dniu 30 września 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Braniewie przy ul. Jana Matejki 6 ( II piętro - sala konferencyjna).

W dniu 30.09.2016 roku odbędą się obchody XV lecia Sołectwa Wyszkowo.

W dniu 29.08.2016 r. pomiędzy Powiatem Braniewskim a Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na: przebudowę drogi powiatowej nr 1397N na odcinku Piele-Zagaje, Wyszkowo – Piotrowiec o wartości 2.237.618 zł oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 1342N na odcinku Bardyny – Stygajny, Długobór – Pakosze o wartości 2.527.388 zł.