Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

I N F O R M A C J A

Wypłata gotówki z tytułu świadczeń rodzinnych, „Rodzina 500 plus” oraz  wcześniej niepobranych świadczeń odbędzie się w dniu 26 marca 2020 r. w godzinach 1000 - 1400  przy zachowaniu następujących zasad :
 

  • W pomieszczeniu kasy urzędu może znajdować się tylko jedna osoba.
     
  • Po wejściu do kasy należy dokonać dezynfekcji rąk.
     
  • W przypadku gromadzenia się osób przed wejściem do kasy urzędu zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości między osobami (około 1,5 metra).
     
  • Osoby, u których występują objawy infekcji dróg oddechowych (kaszel, katar, gorączka) proszone są o pozostanie w domach. W takich przypadkach prosimy o telefoniczny kontakt do kasy urzędu pod numer 055 244 81 06.

Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.