Pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Grzegorz Bałanda, pełni dyżur w budynku Urzędu Gminy w Lelkowie /pok. Nr 2A/ w każdy piątek w godz. 7:30 – 15:30

Kontakt telefoniczny 665 890 141

Informujemy również, iż do dnia 31 maja br. doradca przyjmuje interesantów w pozstałe dni robocze w godz. 8:00-15:00

 

W związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 827), Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc Agencji przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej.
Zachęcamy KGW z Gminy Lelkowo do składania wniosków o pomoc.