INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie informuje, iż rozładunek produktów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 28.02.2020r. przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie, około godz. 10:00.

Do rozładunku proszone są osoby z miejscowości: Krzekoty, Przebędowo, Jachowo, Grabowiec.

pomoczywnosciowa

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.   

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPA!)

Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2019

  1. Oświadczenie należy złożyć w Urzedzie Gminy Lelkowo do 31 stycznia 2020 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30– 15:30