Wspieram region - to akcja społeczna na rzecz ogółu organizacji pożytku publicznego z Warmii i Mazur.

Od 2010 roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego realizuje akcję społeczną, której celem jest promowanie i zachęcanie, w szczególności mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego z Warmii i Mazur.

Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski zachęca do składania wniosków  na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.
Łączna pula przeznaczona na mikrodotacje w 2019 roku wynosi:
63 000,00 złotych - dofinansowanie Młodych Organizacji Pozarządowych
162 100,00 złotych - dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy nieformalne i samopomocowe.

OGŁOSZENIE
 

 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Braniewie we współpracy z Wójtem Gminy Lelkowo zapraszają na szkolenie: