Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Braniewie pani Iwona Kułdosz,  pełni dyżur w budynku Urzędu Gminy w Lelkowie /pok. Nr 17/ w każdy piątek w godz. 7:30 – 15:30