Z okazji przypadającego 100 – lecia powstania Policji Państwowej składam wszystkim Funkcjonariuszom  i Pracownikom KPP w Braniewie serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, a przede wszystkim spokojniej i bezpiecznej służby.

Dziękuję za wysiłek i trud, podejmowany w Waszej codziennej pracy oraz pełną poświęcenia służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania ładu i porządku publicznego w naszej gminie.

 Do 27 lipca br., do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego, należy złożyć oświadczenie ws. uprawnień do niższych cen prądu!

Znowelizowana ustawa w sprawie cen prądu wprowadziła nowy obowiązek – podmioty uprawnione do zamrożonych cen energii elektrycznej muszą złożyć w tej sprawie oświadczenie. Uprawnieni do zniżek są odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorstwami, szpitalami, jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe. Oświadczenie (wzór w załączniku do posta) składa się do przedsiębiorstwa energetycznego, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dot: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320N dla zadania: Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo — Górowo Haweckie etap Grzędowo — Krzekoty, odc. Grzędowo - Lutkowo (od km 5 + 380 do km 8+ 915)"

Wykonawca, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA" Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, o rozpoczęciu robót i wprowadzeniu organizacji ruchu na w/w zadaniu (zamknięcie odcinka drogi Grzędowo — Lutkowo) zgodnie z załączonym schematem. Planowany termin rozpoczęcia robót, wprowadzenia zmian organizacji ruchu 15.07.2019 r., a zmiana organizacji ruchu będzieobowiązywać do dnia 15.10.2019r.