Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

DOPŁATY 2020: wnioski o płatność do 15 czerwca br.
Doradca ODR Pan Grzegorz Bałanda przyjmuje w budynku Urzędu Gminy w Lelkowie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.
☎️Numer kontaktowy: 665890141.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie informuje, iż wydawanie produktów żywnościowych z Banku Żywności odbędzie się w dniu 22.05.2020r. przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie. Z uwagi na zachowanie środków ostrożności nie jest wymagane by po odbiór żywności zgłaszać się osobiście, należy ograniczyć liczbę osób odbierających żywność do minimum. Prosimy by osoby z poszczególnych miejscowości zgłosiły się po odbiór żywności w następujących godzinach:

Od wtorku 5 maja br. wracają do pracy Biblioteki Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie, Wyszkowie i Zagajach.
Na czas pandemii będą obowiązywały nowe zasady funkcjonowania.
Biblioteki będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 15:00

Zapraszamy.