Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 14 października 2016r. Przybyłych gości, dyrekcję, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi przywitała przewodnicząca samorządu uczniowskiego Klaudia Gałan.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło wystąpienie pani Dyrektor Iwony Chojeckiej, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły i wręczyła wyróżnionym nauczycielom Nagrody Dyrektora Szkoły. Ponadto podziękowała za zaangażowanie oraz życzyła wielu sukcesów i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Do życzeń dołączył się Przewodniczący Rady Gminy w Lelkowie pan Mieczysław Stec, przekazując na ręce pani Dyrektor wiązankę kwiatów.

Część artystyczną przygotowały najmłodsi uczniowie z klasy II i III pod kierunkiem Anny Rutkowskiej i Ireny Bagan. Podczas montażu słowno - muzycznego dzieci recytowały wiersze podkreślając swą wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Oprawę muzyczną stanowiły pięknie śpiewane i tańczone piosenki. Ostatnią częścią uroczystości był pokaz tańca belgijskiego w wykonaniu uczniów klasy III, który zachwycił wszystkich uczestników święta.

Na zakończenie wszystkim pracownikom szkoły uczniowie klasy V wręczyli własnoręcznie wykonane laurki przygotowane pod kierunkiem pani Haliny Sutkowy.

Uroczystość przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze.

Irena Bagan

fot.: Archiwum szkolne