W ramach Roku Henryka Sienkiewicza jednym z wielu zaplanowanych działań w Zespole Szkół w Lelkowie były konkursy ze znajomości nowel i pięknej interpretacji fragmentów dzieł pisarza. Celem było wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

W konkursie pięknego czytania prozy noblisty chętni uczniowie ze szkoły podstawowej przygotowali fragmenty nowel, a gimnazjaliści – fragmenty prozy.

Zwycięzców wyłoniło jury w składzie: dyrekcja – p. Iwona Chojecka i p. Bożena Rubacha, p. Dorota Wieczorek z biblioteki publicznej, polonistki – p. Ewa Karczewska i p. Halina Sutkowy oraz n-l bibliotekarz p. Irena Sołoducha.

Laureatami w SP zostali: I m-ce Aleksandra Rubacha, II m-ce Martyna Werbowska, III m-ce Kornelia Sempowicz. W Gimnazjum - I m-ce Arkadiusz Wewersajtys, II m-ce Angelina Michalak, III m-ce Milena Góralczyk i Mateusz Kolasa.

Gimnazjaliści wykazali się również znajomością treści nowel. Pierwsze miejsce egzekwo zajęli: Joanna Zięba i Jakub Urawski, a drugie Justyna Bereda.

Organizatorzy