12 grudnia 2016 r. - w Roku Sienkiewicza Gimnazjum im. Orła Białego podsumowało działania realizowane w ramach projektu „My wszyscy z niego”. Należały do nich m.in.: wykonanie prezentacji multimedialnej nt. życia i twórczości noblisty; konkurs na najładniejszy kostium bohaterów „Krzyżaków” – Danusi, Jagienki i Zbyszka; konkurs na najładniejsze klasowe wykonanie „Dumki”; konkurs na najoryginalniejszy lapbook poświęcony Sienkiewiczowi.

Wręczono również nagrody laureatom konkursów czytelniczych w SP i Gimnazjum.

W ramach projektu kl. I obejrzała filmową adaptację powieści „Krzyżacy” w reżyserii Aleksandra Forda.

Głównym celem powyższych działań było włączenie się do obchodów Roku Henryka Sienkiewicza – z okazji 100. rocznicy śmierci i 170 rocznicy urodzin pisarza, propagowanie kultury czytelniczej i podniesienie poziomu czytelnictwa.

Gimnazjaliści chętnie realizowali pomysły nauczycieli, wykazali się własną inicjatywą i aktywnie uczestniczyli w projekcie.

Organizatorzy: Ewa Karczewska, Irena Sołoducha