Samorząd Uczniowski z Zespołu Szkół w Lelkowie już tradycyjnie zorganizował szkolną akcję charytatywną, której celem było zebranie słodyczy dla dzieci z Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbyły się w szkole „Rozgrywki Charytatywne”, których przygotowaniem i prowadzeniem zajmowali się nauczyciele: Anna Andrejuk-Klufas, Stanisław Dworak i Marek Kiebało.

Dzięki współpracy Samorządu Uczniowskiego z nauczycielami wychowania fizycznego 19 grudnia zorganizowano mecze piłki nożnej dla klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Natomiast 20 grudnia gimnazjaliści rozegrali jeszcze mecze piłki siatkowej. Biletem wstępu na rozgrywki, zarówno dla graczy, jak i dla kibiców, było przekazanie „słodkiego podarunku”. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, pracownicy administracji i obsługi zaangażowali się w akcję, przynieśli słodycze, a dzięki temu przygotowaliśmy naprawdę dużą, słodką paczkę. Przed wigilią Bożego Narodzenia, opiekun SU p. Anna Andrejuk-Klufas przekazała podarunek dzieciom z domu dziecka we Fromborku.

Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie biorą udział w „Rozgrywkach Charytatywnych”, czekają na nie, pamiętają o przyniesieniu „słodkiego podarunku”, i co najważniejsze - rozumieją cel i czują potrzebę organizowania tej akcji.

Anna Andrejuk-Klufas