Realizując program edukacyjny „Przyroda wokół nas - Ptaki” Szkoła Podstawowa w Lelkowie już po raz szósty włączyła się do akcji „Zimowe Ptakoliczenie” organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Celem akcji jest obserwacja i liczenie ptaków, które spędzają zimę w bliskim towarzystwie człowieka. W naszej szkole akcja została przeprowadzona 27 stycznia, do akcji przystąpili uczniowie klas 0 - III. Organizacją akcji zajęły się pani Anna Rutkowska, pani Anna Andrejuk-Klufas, pani Irena Bagan.

„Zimowe Ptakoliczenie 2017” rozpoczęło się w budynku Szkoły Podstawowej w Lelkowie. Po przywitaniu zaproszonych gości i uczestników nastąpiła pierwsza część naszego spotkania. Pan Antoni Czyż specjalista do spraw ochrony przyrody i edukacji przyrodniczo-leśnej przeprowadził zajęcia z uczniami na temat najczęściej spotykanych gatunków, a także omówił zasady prawidłowego dokarmiania ptaków. W czasie pogadanki leśniczy szczególną uwagę zwrócił na gila – ptaka tegorocznego Zimowego Ptakoliczenia.

Po części edukacyjnej wyruszyliśmy na poszukiwania zimowych mieszkańców naszych okolic. Trasa prowadziła przez wieś Lelkowo. Idąc wyznaczoną drogą rozwieszaliśmy karmę dla ptaków, którą podarowało nam Nadleśnictwo Zaporowo. Zaobserwowaliśmy gołębie w pobliżu elewatorów zbożowych, widzieliśmy również sroki, wrony, sierpówki, wróble, szczygły, bogatki, kawki i dzięcioła. Najliczniej występowały wróble, gołębie i bogatki. Wyniki obserwacji zostały przesłane do koordynatora akcji i będą stanowiły materiał służący ornitologom w bliższym poznaniu najczęściej spotykanych zimą gatunków ptaków.

Trasa wycieczki zakończyła się przy budynku szkoły, po czym wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wspólne ognisko, które mogliśmy przygotować dzięki wsparciu finansowym Koła Łowieckiego „Łoś” z Olsztyna.

Zaproszeni goście zostali również włączeni do komisji oceniającej prace konkursowe naszych uczniów. Tematem konkursu był „Gil– Ptak Zimowego Ptakoliczenia 2017”. Komisja po wspólnej dyskusji wyłoniła zwycięzców, którzy zostali nagrodzeni.

Pomimo tego, że Zimowe Ptakoliczenie odbywało się w czasie ferii, uczniowie licznie przybyli na wspólne obserwacje i z wielkim zaciekawieniem przyglądali się ptakom, słuchali opowieści leśniczego oraz rozwiązywali krzyżówki, quizy i zagadki .

Anna Rutkowska