10 marca trzydziestu dwóch uczniów z Gimnazjum im. Orła Białego w Lelkowie wzięło udział w spotkaniu edukacyjno – profilaktycznym pod nazwą ,,Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie – otwarte jednostki Policji”.

Spotkanie miało miejsce w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie, jego celem było zapoznanie się ze specyfiką zawodu policjanta, a także poznanie roli i zadań Policji. Ponadto uczniowie zostali wyposażeni w umiejętności pozwalające uniknąć zagrożeń związanych z naruszeniem prawa i nieszczęśliwych wypadków.

Zorganizowanie spotkania było możliwe dzięki współpracy z Panem Kamilem Zalewskim, który od lat wspiera naszą szkołę w działaniach profilaktycznych i wychowawczych.

Pedagog szkolny
Joanna Trzebińska