Dla grupy uczniów z kl. I i kl. II gimnazjum , nauczyciel biologii pan Witold Kozubel zorganizował wycieczkę do Dzikowa Iławeckiego ramach projektu „Główka pracuje – laboratorium wiedzy w Lelkowie”. Jej głównym celem było poznanie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych. Uczestnikami wycieczki byli również górowscy gimnazjaliści.

W Dzikowie Iławeckim młodzież powitali pracownicy Nadleśnictwa Górowo Ił.: nadleśniczy Ryszard Ziemblicki, leśniczy Janusz Konieczny, edukator Dominika Popiało i myśliwy Stefan Król.

Na ścieżce edukacyjnej uczestnicy praktycznie uczyli się rozpoznawać pospolite drzewa i krzewy. Brali udział w konkursach rozpoznawania gatunków drzew i drewna. W konkursie ekologicznym z „Wiedzy o lesie” laureatami zostali uczniowie naszej szkoły: drugie m-ce zajął Jakub Urawski, a trzecie m-ce Nikola Król.

Na zakończenie uczniowie piekli kiełbaski i mieli okazję bliżej się poznać.