Pan Jan Sołoducha prowadzi zajęcia z przyrody dla uczniów kl. IV-VI Szkoły Podstawowej w II edycji projektu „Główka pracuje – laboratorium wiedzy w Lelkowie”.

Uczniowie napisali test diagnozujący, aktywnie uczestniczyli w zajęciach. W skrzynkach samodzielnie posiali aksamitki. Do pojemników włożyli bulwy ziemniaków celem ich podkiełkowania. Korzystając z kompasów potrafią wyznaczyć kierunki świata. Znają podział administracyjny Polski.

Uczniowie wiedzą jakie są referaty w Urzędzie Gminy w Lelkowie i z jakimi sprawami przyjmowani są petenci. Znają rodzaje, budowę i funkcje korzenia oraz łodygi i liścia. Rozpoznają pierwsze oznaki wiosny – rośliny kwitnące.

Uczniowie znają źródła zanieczyszczeń i sposoby ich rozprzestrzeniania się. Wiedzą jak zagospodarować surowce wtórne oraz mają krytyczny stosunek do dzikich wysypisk. Znają budowę mchów i paproci oraz wskazują na naturalnych okazach.

Uczniowie znają zjawiska atmosferyczne jakie mogą występowa

w różnych porach roku. Potrafią opisać stan czystości wód w strumykach i stawach. Rozpoznają różne gatunki drzew i mierzą ich obwody. Wykonują w skali plan boiska szkolnego