22 czerwca br. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Natalia Omelan prowadziła ostatni apel w tym roku szkolnym. Uroczyste spotkanie rozpoczęto przekazaniem flagi dla nowego pocztu sztandarowego, w skład którego weszli: Aleksandra Rubacha, Kornelia Sempowicz, Szymon Urawski.

Dyrektor szkoły pani Iwona Chojecka i pani Bożena Rubacha  wręczyły  świadectwa z czerwonym paskiem  oraz  nagrody dla uczniów, którzy wyróżnili się wysokimi wynikami w nauce. Rodzice naszych zdolnych i  pracowitych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Pani Dyrektor podziękowała rodzicom, którzy angażują się w pracę na rzecz szkoły. Następnie przekazała stypendia ufundowane przez Wójta dla absolwentów. Wręczyła stypendia dyrektora  za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów od klasy czwartej do klasy trzeciej gimnazjalnej. Nagrody książkowe  i podziękowania otrzymali odchodzący z funkcji SU uczniowie: Natalia Koziej, Weronika Latos, Radosław Dworak, Radosław Kołakowski, Arkadiusz Wewersajtys.

Za wieloletnią pracę w szkole pani Dyrektor podziękowała pracownikom odchodzącym na emeryturę: pani Irenie Sołoducha, która pracowała na stanowisku nauczyciela biblioteki i pani Elżbiecie Sempowicz, która była pracownikiem obsługi. Podziękowała również całej  społeczności szkolnej  za zaangażowanie, dobrze wykonaną pracę i życzyła wszystkim bezpiecznego wypoczynku na wakacjach.

Z okazji rozpoczętych wakacji, do życzeń bezpiecznego wypoczynku dołączył się Komendant Powiatowy Policji w Braniewie, którego list odczytał Dzielnicowy Gminy Lelkowo młodszy aspirant Paweł Kutryb.

Tradycyjnie gimnazjaliści z klasy drugiej pożegnali starszych kolegów. Absolwenci Gimnazjum w swojej prezentacji wspomnieli lata minione oraz podziękowali  nauczycielom za trud włożony w ich nauczanie i wychowanie.

Irena Sołoducha

fot. S. Dworak