Dnia 09.04.2019 roku w Szkole Podstawowej w Zagajach odbyły się obchody Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem  „Uniwersalny zasięg/dostęp do opieki zdrowotnej”.

            Celem akcji było:

-propagowanie zdrowego stylu życia,

-kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych,

-uświadomienie zależności między zdrowiem a czynnikami je zakłócającymi.

- kształtowanie postaw proekologicznych.

            Dzieci z Punktu Przedszkolnego, z klas 0-III pod opieką wychowawców przygotowały plakaty o zdrowiu, które zaprezentowały podczas apelu. Uczniowie z klas IV-VI wykonywali zdrowe kanapki, sałatki, szaszłyki, które dały im energię do zabawy podczas apelu.

Atrakcją apelu była jego część konkursowa, podczas której dzieci sprawdzały swoją wiedzę o zdrowym stylu życia bawiąc się podczas szkolnego turnieju wiedzy. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromnym zainteresowaniem i zostali nagrodzeni dyplomami.

Obchody Dnia Zdrowia były doskonałą okazją do przypomnienia głównych zasad zdrowego stylu życia, w tym zasady ochrony przed chorobami odkleszczowymi w ramach realizacji programu “Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży.”

Podczas apelu mieliśmy możliwość obserwować i ćwiczyć działania z pierwszej pomocy w ramach realizacji programu   “ Ratujmy i uczmy ratować” prowadzone  przez p. A. Sidor.

            Dzień Zdrowia to odpowiedni czas do realizacji programu „Trzymaj formę” dla kl. V-VI. W naszej szkole odbyły się zawody sportowe dla uczniów, podczas których uczniowie mogli wykazać się sprawnością fizyczną, ćwiczyć wytrzymałość, szybkość z jednoczesnym zachowaniem zasad fair play.

            Wszystkim dziękujemy aktywny udział w akcji.

Organizatorzy