21 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Lelkowie zrealizowano projekt pt. „Niektórzy lubią poezję”, który opracowała i przeprowadziła pani Irena Sołoducha – nauczyciel bibliotekarz we współpracy z panią Anną Andrejuk-Klufas - nauczycielem świetlicy oraz panią Dorotą Wieczorek - pracownikiem Biblioteki Publicznej w Lelkowie. Głównym celem projektu było włączenie się do obchodów Światowego Dnia Poezji.

Początkowo zajęcia prowadzone były w klasach i skupiły się wokół takich działań jak: czytanie poezji, pisanie wierszy o tematyce wiosennej, wykonanie obrazków z ilustracjami, przysłowiami oraz wierszami o wiośnie, wykonanie plakatów ilustrujących wypowiedzi o poezji różnych twórców.

Dalszy ciąg projektu miał miejsce na hali sportowej. Tutaj uczniowie recytowali wiersze, prezentowali wykonane prace, śpiewali piosenki. Następnie odbyło się spotkanie autorskie z poetką oraz artystką panią Haliną Sutkowy, która jest także nauczycielem w naszej szkole. Autorka opowiadała o utworach napisanych w różnym okresie życia oraz czytała swoje wiersze. Przedstawiła opublikowane materiały związane z pracą zawodową, np. scenariusze przedstawień, konspekty lekcji oraz gry dydaktyczne. Pokazała dzieciom także swoje obrazy malowane akwarelami. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali i prosili autorkę o wiersze dla siebie.

Podsumowując projekt pani Dorota Wieczorek serdecznie podziękowała wszystkim zebranym za artystyczne powitanie pierwszego dnia wiosny i zaprosiła do korzystania z Biblioteki Publicznej.

Irena Sołoducha