Szkoła Podstawowa w Lelkowie po raz drugi przystąpiła do konkursu organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie „Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego”-„Wsi spokojna, wsi wesoła”- czyli zakątki rustykalne w Szkolnym Ogrodzie Dydaktycznym.

Szkoła Podstawowa w Lelkowie przyłączyła się do obchodów Polski na niebiesko.  2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W związku z tym wydarzeniem, przygotowaliśmy edukacyjną gazetkę ścienną, aby poszerzyć wiedzę naszych uczniów. Chcąc okazać zrozumienie dla osób z autyzmem, tego dnia wyłączyliśmy w szkole dźwięk dzwonka. Dzieci z autyzmem często są nadwrażliwe na wszelki hałas, dlatego dźwięk tradycyjnego dzwonka może być dla nich bolesny. Wszyscy uczniowie i nauczyciele propagowali akcję  ubierając się na niebiesko, nasze szyby w oknach pokryły niebieskie kwiaty. We wszystkich klasach przeprowadzona została Lekcja Autyzm.

Dnia 09.04.2019 roku w Szkole Podstawowej w Zagajach odbyły się obchody Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem  „Uniwersalny zasięg/dostęp do opieki zdrowotnej”.

            Celem akcji było:

-propagowanie zdrowego stylu życia,

-kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych,

-uświadomienie zależności między zdrowiem a czynnikami je zakłócającymi.

- kształtowanie postaw proekologicznych.

Przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego w Zagajach przygotowały z okazji Świąt Wielkanocnych przedstawienie na  którym gościły Panią Dyrektor Halinę Stechnacz-Buśko oraz rodziców. To ważny dzień dla wszystkich przedszkolaków. Nic więc dziwnego, że dzieci w tym dniu przyszły do przedszkola uśmiechnięte i odświętnie ubrane. Zaprezentowały program artystyczny po hasłem: "WIELKANOCNE ZAJĄCZKI".Przedstawienie pełne radości przybliżyło zgromadzonym gościom zwyczaje i tradycje wielkanocne. Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor złożyła wszystkim zgromadzonym najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz obdarowała dzieci słodkimi upominkami, po czym nastąpiło rozstrzygnięcie  wielkanocnego konkursu na „Najpiękniejszą ozdobę wielkanocną”.