W Szkole Podstawowej w Lelkowie w miesiącach kwiecień - wrzesień 2018r. realizowany jest projekt z zakresu edukacji ekologicznej. Potrzeba realizacji projektu pt. ”Szkolny Ogród Dydaktyczny” wynika z dążenia do propagowania postaw proekologicznych, ukazania uczniom bio- i georóżnorodności, a także troski o estetykę otoczenia. Głównym celem projektu jest podniesienie estetyki i funkcjonalności terenu wokół naszej szkoły- stworzenie ogrodu jest dodatkową „salą dydaktyczną” umożliwiającą uczniom ukierunkowane obcowanie z naturą i praktyczne jej poznawanie.

Dnia 1.06.2018r. dzieci z oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego obchodziły Dzień Dziecka. Atrakcje przygotowały panie K.Kiełek i J. Ozimkowska.

22 czerwca br. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Natalia Omelan prowadziła ostatni apel w tym roku szkolnym. Uroczyste spotkanie rozpoczęto przekazaniem flagi dla nowego pocztu sztandarowego, w skład którego weszli: Aleksandra Rubacha, Kornelia Sempowicz, Szymon Urawski.

,,Cudownych rodziców mam” pod takim hasłem, w środę 20 czerwca 2018r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Rodziny, na którą przybyli rodzice uczniów kl. I i II oraz p. dyrektor I. Chojecka.

Po przywitaniu gości nastąpiła część artystyczna. Odświętnie ubrane dzieci wyrażały miłość i wdzięczność swoim drogim Rodzicom poprzezpiękną recytację wierszy, śpiew i taniec. Miłym zaskoczeniem dla gości była popisowa gra na różnych instrumentach muzycznych - klawesy, bum bum rurki, dzwonki, tamburyny, trójkąty, talerze, marakasy i flażolety.