,,Cudownych rodziców mam” pod takim hasłem, w środę 20 czerwca 2018r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Rodziny, na którą przybyli rodzice uczniów kl. I i II oraz p. dyrektor I. Chojecka.

Po przywitaniu gości nastąpiła część artystyczna. Odświętnie ubrane dzieci wyrażały miłość i wdzięczność swoim drogim Rodzicom poprzezpiękną recytację wierszy, śpiew i taniec. Miłym zaskoczeniem dla gości była popisowa gra na różnych instrumentach muzycznych - klawesy, bum bum rurki, dzwonki, tamburyny, trójkąty, talerze, marakasy i flażolety.

W dniach 24-25 maja 2018r. w Szkole Podstawowej w Lelkowie odbyła się wycieczka edukacyjna do Gdańska i Gdyni organizowana przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Erudycja” w ramach projektu „Główka pracuje-laboratorium wiedzy w Lelkowie”. Wyjazd był współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Zagajach jak co roku obchodzony jest w duchu sportowej rywalizacji. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele z radością uczestniczyli w przygotowanych przez pana Dariusza Wieliczko atrakcjach. Najpierw uczniowie wspólnie z wychowawcami przygotowali plakaty na temat " Dzień Dziecka na sportowo".

Pan Jan Sołoducha prowadzi zajęcia z przyrody dla uczniów kl. IV-VI Szkoły Podstawowej w II edycji projektu „Główka pracuje – laboratorium wiedzy w Lelkowie”.

Uczniowie napisali test diagnozujący, aktywnie uczestniczyli w zajęciach. W skrzynkach samodzielnie posiali aksamitki. Do pojemników włożyli bulwy ziemniaków celem ich podkiełkowania. Korzystając z kompasów potrafią wyznaczyć kierunki świata. Znają podział administracyjny Polski.