Dnia 16 maja 2018 r. odbyły się w Szkole Podstawowej w Lelkowie pokazy fizyczne pt. "Światło, kolor i złudzenia optyczne"

Pokazy zostały przeprowadzone przez Akademię Nauki z Olsztyna.

W związku z ogłoszeniem przez Sejm 2018 roku Rokiem Praw Kobiet, w Szkole Podstawowej w Lelkowie zorganizowano szkolny konkurs recytatorski pt. „Kobieta w poezji polskiej’. 7 maja 2018 r. w bibliotece, w dwóch kategoriach wiekowych, wybrane utwory deklamowało 18 uczniów.

W piątek (27 kwietnia) uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zagajach wraz z gronem pedagogicznym, pracownikami szkoły, rodzicami oraz przedstawicielami jednostki wojskowej w Chruscielu uroczyście uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

27 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Lelkowie odbył się apel z okazji rocznicy ogłoszenia Konstytucji 3 Maja. Udział w nim wziął poczet sztandarowy (Cezary Prymon, Nikola Król, Julia Pusz) i poczet flagowy (Radosław Kołakowski, Natalia Koziej, Weronika Latos). Akademię prowadziła Przewodnicza Samorządu Uczniowskiego Natalia Omelan uczennica klasy siódmej. Podczas wspólnego odśpiewania hymnu wciągnięto flagę na maszt.