27 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Lelkowie odbył się apel z okazji rocznicy ogłoszenia Konstytucji 3 Maja. Udział w nim wziął poczet sztandarowy (Cezary Prymon, Nikola Król, Julia Pusz) i poczet flagowy (Radosław Kołakowski, Natalia Koziej, Weronika Latos). Akademię prowadziła Przewodnicza Samorządu Uczniowskiego Natalia Omelan uczennica klasy siódmej. Podczas wspólnego odśpiewania hymnu wciągnięto flagę na maszt.

25 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Lelkowie artyści AA „MAT” z Olsztyna zagrali koncert poświęcony jednej z najważniejszych grup bigbitowych Trubadurzy. Obok Tercetu Egzotycznego jest to również najstarszy działający do dziś polski zespół muzyczny.

12 marca 2018 uczniowie Szkoły Podstawowej w Zagajach odwiedzili Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Wycieczka zorganizowana została  przez TPD w Elblągu w ramach projektu „Szkoła Cyfrowych Ekspertów”. Na początku odbyły się warsztaty dla wszystkich czterech klas - Kryptonim: experyment – dla piątej i szóstej oraz H2O. Łyk wiedzy – dla trzeciej i czwartej. Były to zajęcia inspirowane popularnością Escape Room’ów.

 26 marca br. w Szkole Podstawowej w Lelkowie odbył się kolejny koncert AA „MAT” z Olsztyna. Artyści rozpoczęli program utworem pt. "Cztery pory roku – Wiosna” Antonio Vivaldiego, który jest jednym z najpopularniejszych dzieł muzyki poważnej.