15. grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Zagajach wybrali się do Komendy Powiatowej Policji  w Braniewie. Dzięki życzliwości asystenta ds. Prewencji Kryminalnej, Patologii i Nieletnich st. asp. Kamila Zalewskiego dzieci dowiedziały się jak wygląda praca na poszczególnych punktach oraz zwiedzili jeden z nowocześniejszych w województwie budynek Komendy.

W piątek uczniowie Szkoły Podstawowej w Zagajach odwiedzili redakcję Gazety Braniewskiej IKAT.  Od września należą do klubów Językowo - Dziennikarskiego i Cyfrowych Mediów, gdzie zdobywają wiedzę na temat pracy i narzędzi dziennikarza. Pani Monika Mieczkowska, pracownik redakcji Gazety Braniewskiej IKAT, specjalista do spraw reklamy i ogłoszeń podzieliła się z młodymi adeptami swoją wiedzą.

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom” w Szkole Podstawowej w Lelkowie zrealizowano projekt czytelniczy pt. „Gwiazdka”. Brały w nim udział klasy 0-III i V z wychowawcami.

9 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej w Lelkowie odbył się Dzień Nauki. Impreza została przeprowadzona w ramach realizowanego projektu "Główka pracuje - laboratorium wiedzy w Lelkowie", współfinansowanego ze środków EFS.

Do szkoły przybyło wielu gości, którzy uczestniczyli w pracach komisji konkursowych, prowadzili pokazy, doświadczenia i eksperymenty. Byli to m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Edukacyjno-Oświatowego Erudycja: p. Elżbieta Bartołd i p. Kamila Żurek, wójt gminy Lelkowo p. Stanisław Popiel, prezes Wojskowego Koła Łowieckiego Łoś gen. Lech Stefaniak, p. Cyprian Czerwiński, p. Antoni Czyż, p. Jacek Horbal, p. Joanna Bujko, p. Dorota Wieczorek.