Podczas tegorocznej zimy najmłodsi uczniowie naszej szkoły dbali o to, aby ptaki w okolicy nie były głodne. Dzięki spotkaniom z leśniczym zdobywali wiedzę jak należy prawidłowo dokarmiać zwierzęta i z zaangażowaniem włączali się w działania prowadzone na rzecz ptaków.

Szkoła Podstawowa w Lelkowie stwarza warunki do obcowania z muzyką „na żywo” poprzez udział uczniów w koncertach muzycznych, organizowanych w szkole. 6 marca br. odbył się koncert pt. „Country”. Była to kolejna lekcja muzyczna, którą przedstawili artyści AA „MAT” z Olsztyna (Krzysztof Nowak - śpiew, Waldemar Wiśniewski – gitara, śpiew, Dominik Skwarczyński – keyboard). Pan Konrad Kozubowski opowiedział o historii powstania muzyki country i przedstawił sylwetki najbardziej znanych przedstawicieli tego rodzaju muzyki.

Realizując program wychowawczo-profilaktyczny w edukacji wczesnoszkolnej jednym z ważniejszych zadań jest rozwijanie umiejętności społecznych i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa uczniów. Dążąc do urozmaicania naszych działań po raz drugi w bieżącym roku szkolnym wybraliśmy się na przedstawienie teatralne do Braniewa.

Dnia 09 lutego 2018r., odbyło się spotkanie z kochanymi babciami i dziadkami w grupach. Dzieci, pod kierunkiem nauczycielek, pani J.Ozimkowskiej i Katarzyny Kiełek, przygotowały wzruszający program artystyczny. Dla licznie przybyłych gości wnuki przekazały najpiękniejsze życzenia wyrażone wierszem, piosenką i tańcem. Była to miła okazja, aby w szczególny sposób okazać swoim bliskim szacunek oraz podziękować za miłość, cierpliwość, troskę i wyrozumiałość.