Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2019r. rozpocznie się wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń 300+ Dobry Start, a w przypadku wniosków składanych elektronicznie od dnia 1 lipca bieżącego roku.

INFORMACJA

     Urząd Gminy w Lelkowie informuje, że dnia 15 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11:00  na parkingu obok urzędu ustawiony będzie bus biorący udział w akcji informacyjnej na temat programu 500+.

        Pracownicy Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego będą służyli informacją i pomocą osobom zainteresowanym skorzystaniem z programu.

Co się zmieni w rozszerzonym programie Rodzina 500+

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta  każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 r.

KONKURS POD TYTUŁEM:  ,,Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych  i utrzymanie urządzeń sportowych”                                                   

NAZWA WYBRANEGO OFERENTA:  Ludowy Klub Sportowy ,,Granica”  Zagaje

WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH:  12.000,00zł.