W związku z wejściem w życie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem" poszerzeniu uległ katalog osób uprawnionych do bezpłatnych przedsądowych porad prawnych.

Od 1 stycznia 2017 r. nieodpłatną pomoc prawną mogą otrzymać również kobiety w ciąży, w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Jednocześnie informuje się, że od dnia 1 stycznia 2017r. w Powiecie Braniewskim zostały uruchomione dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Oba punkty mieszczą się przy ul. Królewieckiej 13 w Braniewie (Internat przy Zespole Szkół Budowlanych) i otwarte są w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w następujących godzinach:

Punkt I: otwarty w godzinach: 8.00 - 12.00, telefon: 503 825 408, porad udziela Radca Prawny,

Punkt II: otwarty w godzinach: 14.00 - 18.00, telefon: 723 649 398, do porad udzielają Radcy Prawni i Adwokaci.