OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 30 sierpień 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Wójt Gminy Lelkowo informuje, iż  "Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym” -  stypendium szkolne na rok 2016/2017  będą przyjmowane od dnia 1 września do dnia 15 września 2016 r.

      Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2016r. rozpocznie się wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017.

         Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 rozpocznie się od dnia 1 września 2016r.