Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż realizacją zadań, z zakresu świadczenia wychowawczego – "Rodzina 500+", będzie zajmował się Referat Spraw Społecznych.
Wnioski o świadczenie wychowawcze będą wdawane i przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016r.
Wnioski można składać w formie papierowej lub przez internet, wykorzystując:

Program „Rodzina 500 plus” rusza od 1 kwietnia. We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus”.

Dnia 17 lutego 2016r. Prezydent popisał ustawę o "Rodzina 500 plus"

Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

W związku z powstającymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że są to próby wprowdzenia w błąd obywateli w żaden sposób niezwiązane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie darmowy. Będzie można go składać od momentu startu programu. Wniosek będzie opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Będzie dostępny także na stronie internetowej ministerstwa.

Od 1 stycznia 2016r. rodziny, które przekroczą próg dochodowy do świadczeń rodzinnych, nie stracą wsparcia finansowego. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

Dotychczas (do 31-12-2015r.), gdy rodzina przekraczała próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian, świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.